پروفيل

UPVC مخفف كلمات ( Unplas poly Vinyl chloride ) مي باشد . واصلي ترين ماده تشكيل دهنده پروفيل polyvinyl Chlorid  است كه 85% تركيب اوليه مواد لازم براي توليد پروفيل UPVC  را تشكيل مي دهد.

پروفيلهايي كه ما در توليداتمان به كار ميگيريم همگي از ميان برندهاي برتر بازار هستند. در اين راستا سعي كرده ايم پروفيلهاي انتخابي را تحت آزمايش قرار دهيم و از جهتي نظر مشتريان سابق را بكار گيريم تا بهترينها را در مجموعه خود به كار بگيريم.

اين پروفيلها توليد كشورهاي آلمان ،‌ايران و تركيه هستند.در اينجا اسامي تعدادي از برترين پروفيلها را ذكر ميكنيم همراه با ضخامتشان.

ضخامت به میلیمتر