پروفيل آلومينيوم

پروفيلهاي آلومينيومي مورد استفاده ما در توليداتمان نيز از بهترين هاي بازار مي باشند و سعي كرديم با انتخاب بهترينها و باكيفيت ترينها به انتخاب مشتريان عزيزمان احترام بگذازريم.
پروفيل هاي كه در توليداتمان به كار ميگيريم توليد كشور تركيه و توليد داخل مي باشد.

رنگ بندي:
1.الوان
2.آنادايز
3.متاليك