شيشه دوجداره

شيشه دوجداره از چسباندن دو لايه شيشه كه به صورت موازي قرار گرفته اند تشكيل ميشود.فضاي بين دو لايه شيشه را ميتوان با هوا يا گاز آرگون(عايق حرارتي) و همچنين گاز SF6 (عايق صوت) و يا تركيبي از هر دو پر كرد.

فشار بين دولايه با فشار هوا برابر است بنابراين از طول عمر شيشه نمي كاهد.


شيشه دوجداره دو دسته اند:
  1. ساده :از دو جداره شيشه فلوت ساده
  2. رنگي:از يك جداره رنگي و يك جداره فلوت
 
مزايا :
  1. كاهش اتلاف حرارت(انرژي) و كنترل دماي محيط
  2. عايق صوت
  3. ايمني به دليل ضخامت
 
انواع و كاربرد :
  1. شيشه دو جداره و چند جداره رفلكس: كنترل ميزان عبور نور و انر‍ژي
  2. دو جداره و چند جداره طلق دار : ايمني بيشتر در برابر زلزله وسرقت و جلوگيري اشعه UV خورشيد
  3. دو جداره وچند جداره سكوريت : مقاومت شيشه در برابر ضربه و شوك حرارتي
  4. شيشه دو جداره و چند جداره ساده : از دو لايه شيشه فلوت و انتقال تقريبا 100% نور خورشيد
  5. شيشه لمينيت : 2جداره شيشه ساده و يك لايه رزين در بين آنها كه نمي شكند و تنها ترك بر ميدارد.